e.BOTTLE logo

e.BOTTLE

Duration: Jan 2019 — Dec 2020

Vzpostavitev naprednih IKT storitev za analizo življenjskega cikla steklene embalaže – eBOTTLE. Naročnik projekta je RAZVOJNI CENTER eNeM Novi materiali, d.o.o. Sodelovanje se nanaša na izvajanje projekta pod naslovom »Pametno multikomponentno embalažno steklo» – projekt eBOTTLE, ki je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen za sofinanciranje v okviru Javnega razpisa. Odsek za komunikacijske sisteme sodeluje na operaciji kot zunanji izvajalec raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri razvoju in vzpostavitvi naprednih IKT storitev za analizo življenjskega cikla steklene embalaže.