Photo of Marko Hudomalj

Marko Hudomalj

Role: PhD student
Joined: October, 2019
Affiliations: Jožef Stefan Institute

Publications:

 • Power Cable Wave Propagation Velocity Estimation Based on Travelling-Waves
  Marko Hudomalj
  Zbornik ... Mednarodne Elektroteniške in Računalniške Konference = Proceedings of the ... Electrotechnical and Computer Science Conference, 2021
 • Vodenje Mobilnega Robota Lego Mindstorms Na Tekmovanju Lego Masters 2017
  Uroš Hudomalj, Uroš Petković, Marko Hudomalj, and Vito Logar
  Zbornik Šestindvajsete Mednarodne Elektrotehniške in Računalniške Konference ERK 2017, 2017
 • Optimizacija Gaussovega Sita Za Obdelavo Slik v Digitalnem Vezju
  Marko Hudomalj, and Andrej Trost
  Zbornik ... Elektrotehniške in Računalniške Konference ... = Proceedings of the ... Electrotechnical and Computer Science Conference ..., 2016