Photo of Denis Sodin

Denis Sodin

Role: PhD student
Joined: October, 2017
Affiliations: Jožef Stefan Institute

Publications:

 • Koncept Adaptivnega Podfrekvenčnega Razbremenjevanja v Realnem Elektroenergetskem Sistemu = Concept of Adaptive Under-Frequency Load Shedding in Real Electrical Power Systems
  Denis Sodin, Rajne Ilievska, Andrej Čampa, Miha Smolnikar, and Urban Rudež
  Referati in Predstavitve 15. Konference Slovenskih Elektroenergetikov CIGRE-CIRED : Thermana Laško, 2021
 • Boosting the Performance of Under-Frequency Load Shedding by Assessing the Frequency-Stability Margin
  Urban Rudež, Rajne Ilievska, Denis Sodin, and Rafael Mihalič
  Sbornik Dokladov : Relejnaja Zaščita I Avtomatika Ènergosistem - 2021. Tom 3, 2021
 • Advanced Edge-Cloud Computing Framework for Automated PMU-Based Fault Localization in Distribution Networks
  Denis Sodin, Urban Rudež, Marko Mihelin, Miha Smolnikar, and Andrej Čampa
  Applied Sciences, 2021
 • Estimating Frequency Stability Margin for Flexible Under-Frequency Relay Operation
  Urban Rudež, Denis Sodin, and Rafael Mihalič
  Electric Power Systems Research, 2021
 • Preizkušanje Ustreznosti Delovanja PMU Naprav Z RTDS Simulatorjem = IEEE Standards Compliance Testing of PMU With RTDS
  Denis Sodin, Marko Mihelin, Miha Smolnikar, and Urban Rudež
  Referati in Predstavitve 14. Konference Slovenskih Elektroenergetikov CIGRE-CIRED, 2019
 • Proving a Concept of Flexible Under-Frequency Load Shedding With Hardware-in-the-Loop Testing
  Denis Sodin, Rajne Ilievska, Andrej Čampa, Miha Smolnikar, and Urban Rudež
  Energies, 2020