Sensorlab / Publications

Publications

Mihael Mohorcic
Internet stvari – izzivi in priložnosti
Vitel 2011, Bled, Slovenia.

Internet stvari predstavlja enega izmed stebrov interneta prihodnosti, ki bo z uporabo standardiziranih komunikacijskih protokolov in omrežne infrastrukture, sposobne samostojne konfiguracije, razširil Internet na heterogene fizi?ne in navidezne stvari, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju. Te stvari bodo komunicirale med seboj ali s kon?nimi uporabniki in tako z novo dodano vrednostjo v obliki informacije o stvarnem stanju postale aktivne udeleženke procesov na razli?nih podro?jih ?loveškega udejstvovanja. Ta koncept zahteva rešitev številnih izzivov na razli?nih podro?jih, hkrati pa odpira priložnosti za vrsto novih storitev, aplikacij in poslovnih modelov. Prispevek podaja pregled podro?ij uporabe Interneta stvari, ki potrjuje njegovo vseprisotnost ter nakazuje priložnosti in pri?akovan vpliv na industrijo, okolje in družbo. Nadalje sta na kratko predstavljeni temeljni tehnologiji Interneta stvari, to sta radiofrekven?na identifikacija ter brezži?na senzorska in aktuatorska omrežja, identificirane pa so tudi nekatere druge podporne tehnologije. Prispevek se zaklju?uje z raziskovalni in razvojni izzivi, ki stojijo na poti širše vpeljave koncepta v vsakdanje življenje, in trenutnimi trendi razvoja.

Topic: system
Type: workshop
PDF

Highlights

As part of activities in the FP7 CREW project the Department of Communication Systems at JSI installed two VESNA SNE-ESTHER devices in London. SNE-ESHTER is a radio receiver for the UHF band designed at JSI based on the VESNA sensor platform. Installed devices will be used for advanced spectrum sensing, contributing to the large scale Ofcom TV White Spaces pilot. One device was installed on the roof of a building in the King's College London Strand campus and the other on the roof of Queen Mary University London. Long term measurements will be used to support the experimentation with advanced, so called cognitive radio devices, as secondary users in currently unused parts of the spectrum.

Marko Pesko, Miha Smolnikar, Matevz Vucnik, Tomaz Javornik, Milica Pejanovic-Djurisic and Mihael Mohorcic published a paper titled "Smartphone with augmented gateway functionality as opportunistic WSN gateway device" in Wireless Personal Communications journal. They described how a Samsung phone connected via Bluetooth to a VESNA sensor node can act as a gateway to a wireless sensor network.

Chapter "Low-cost testbed development and its applications in cognitive radio prototyping" written by our colleagues Tomaž Šolc, Carolina Fortuna and Mihael Mohorcic has been published by Springer in the book  "Cognitive Radio and Networking for Heterogeneous Wireless Networks" from the Recent Advances and Visions for the Future series.

Jernej and Klemen talked with Nickola Naous about our new VESNA sensor node design. Read about The engineers behind the WSN Vesna on the IoTMonkey blog.

The CREW project entered a continuous open access phase. You can test your cognitive radio networking solution on 5 differrent testbed islands and advanced radio components, including our LOG-a-TEC testbed and the VESNA sensor network platform.

In cooperation with Adria Mobil we are developing a motorhome for the future. Adria Moving Lab is equipped with intelligent sensors that allow the vehicle to adapt to its user. This way we can optimize the use of consumables like fuel and water and exploit renewable sources of energy like solar power. The prototype has been unveiled at the Institute Jožef Stefan open days in April 2014.

Our paper "Trends in the development of communication networks: Cognitive networks" is the 10th among the 25th most cited articles published since 2009, extracted from Scopus, see all on the Elsevier web site.

Check the "Cognitive radio experimentation with VESNA platform" presentation by Miha Smolnikar at the School on Applications of Open Spectrum and White Spaces Technologies.

We are looking for a C programmers that would join the team developing the VESNA platform. Candidates that have previous experience with electronic circuit design, operating systems or open source projects will have priority.

 

We are constantly open for talented, open minded and hard working undergraduate students, interns and MSc/PhD candidates. Read more.

[ more highlights ]

Videolectures


Dynamic composition of communication services

Carolina Fortuna

Orchestrating Virtual Wireless Networks from Shared Resource Pools
Luiz DaSilva


VESNA in Kognitivni Radio

Tomaž Šolc

[ more videolectures ]

Demos


SensorNetwork testbed
Mash-up demo.

 

GSN demo

[ more demos ]

We use cookies to improve our website and your experience when using it.
To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.